توضیحات :
  A : حضور و غیاب
  B : امتیاز ارائه دهنده
  C : سوال ها
  D : میزان شرکت در بحث ها
  E : میزان مفید بودن موضوع ارائه شده
  F : نحوه ی بیان و ارائه
  G : به کارگیری اسلاید
  H : امتیاز مدیر
  I : امتیاز دبیر
نکات :
- موارد F,E,D فقط مخصوص شخص ارائه دهنده می باشد.
- اعداد درج شده در جدول، جمع امتیازهای کسب شده است.


رديف نام و نام خانوادگي سال ورودي A B C D E F G H I جمع نهايي
1 پویا صراف زاده 85 5 30 - 31 27 29 18 15 11 166
2 آناهیتا زارعین 86 5 - 6 46 - - - 7 8 72
3 محمد سراج زاده 85 5 - 6 29 - - - 4 7 51
4 زانیار صدیقی 85 5 - 0 16 - - - 7 4 32
5 هنگامه قراخانی نیا 85 5 - 6 15 - - - 0 0 26
6 مینا فرقانی 85 5 - 6 15 - - - 0 0 21
7 الهام افتخاری 85 5 - 6 0 - - - 0 0 11
8 الهام رضایی فرد 85 5 - 6 0 - - - 0 0 11
9 مرتضی کاظمی 86 5 - 4 1 - - - 0 0 10
10 امین بزاز 86 5 - 4 0 - - - 0 0 9
11 درسا دیده ور 87 5 - 2 0 - - - 0 0 7
12 ساغر پویان شاد 85 5 - 0 0 - - - 0 0 5
13 شهاب شکاری 86 5 - 0 0 - - - 0 0 5
14 عطیه حسین پور 86 5 - 0 0 - - - 0 0 5
15 احسان اسماعیلی 86 5 - 0 0 - - - 0 0 5
16 مریم شریفیان 86 5 - 0 0 - - - 0 0 5
17 شادی حاجی محمد 86 5 - 0 0 - - - 0 0 5
18 آنا رمضانی نیا 86 5 - 0 0 - - - 0 0 5
19 محمد رئوف حجت جلالی 86 5 - 0 0 - - - 0 0 5
Skip Navigation Links