توضیحات :
  A : حضور و غیاب
  B : امتیاز ارائه دهنده
  C : سوال ها
  D : میزان شرکت در بحث ها
  E : میزان مفید بودن موضوع ارائه شده
  F : نحوه ی بیان و ارائه
  G : به کارگیری اسلاید
  H : امتیاز مدیر
  I : امتیاز دبیر
نکات :
- موارد F,E,D فقط مخصوص شخص ارائه دهنده می باشد.
- اعداد درج شده در جدول، جمع امتیازهای کسب شده است.


رديف نام و نام خانوادگي سال ورودي A B C D E F G H I جمع نهايي
1 امین بزاز 86 5 30 - 72 61 54 41 15 11 289
2 سید محمد سراج زاده 85 5 - 6 71 - - - 7 10 99
3 زانیار صدیقی 85 5 - 4 71 - - - 6 8 94
4 آنا رمضانی نیا 86 5 - 6 31 - - - 6 5 53
5 حامد خسروانی 85 5 - 6 26 - - - 7 7 51
6 الهام افتخاری 85 5 - 4 23 - - - 6 6 44
7 مریم شریفیان 86 5 - 6 16 - - - 0 0 27
8 عطیه حسین پور 86 5 - 6 15 - - - 0 0 26
9 پویا صراف زاده 85 5 - 6 12 - - - 0 0 23
10 شادی حاجی محمد 86 5 - 6 0 - - - 0 0 11
11 مرتضی کاظمی 86 5 - 6 0 - - - 0 0 11
12 نیلوفر سلیمیان 85 5 - 5 0 - - - 0 0 10
13 پریا نوری 85 5 - 5 0 - - - 0 0 10
14 الهام طبیب زاده 87 5 - 5 0 - - - 0 0 10
15 محبوبه عامری 87 5 - 5 0 - - - 0 0 10
16 درسا دیده ور 87 5 - 5 0 - - - 0 0 10
17 امیر طالبی 86 5 - 5 0 - - - 0 0 10
18 حمید استقلالیان 86 5 - 4 0 - - - 0 0 9
19 اشکان میرآرمندهی 86 5 - 3 0 - - - 0 0 8
20 سهیل طاهریان 86 5 - 3 0 - - - 0 0 8
21 آیرین ابراهیمی نژاد 87 5 - 3 0 - - - 0 0 8
22 فرناز باقرزاده فر 87 5 - 3 0 - - - 0 0 8
23 نگین بزاز 86 5 - 3 0 - - - 0 0 8
24 ساغر پویان شاد 86 5 - 0 0 - - - 0 0 5
Skip Navigation Links