توضیحات :
  A : حضور و غیاب
  B : امتیاز ارائه دهنده
  C : سوال ها
  D : میزان شرکت در بحث ها
  E : میزان مفید بودن موضوع ارائه شده
  F : نحوه ی بیان و ارائه
  G : به کارگیری اسلاید
  H : امتیاز مدیر
  I : امتیاز دبیر
نکات :
- موارد F,E,D فقط مخصوص شخص ارائه دهنده می باشد.
- اعداد درج شده در جدول، جمع امتیازهای کسب شده است.


رديف نام و نام خانوادگي سال ورودي A B C D E F G H I جمع نهايي
1 زانیار صدیقی 85 5 30 - 56 50 48 41 15 10 255
2 سید فؤاد علوی 85 5 - 2 93 - - - 11 7 118
3 آرمین نصیری 85 5 - 2 44 - - - 8 5 64
4 الهام افتخاری 85 5 - 4 33 - - - 4 3 49
5 احسان اسماعیلی 86 5 - 0 15 - - - 6 2 28
6 آنا رمضانی نیا 86 5 - 4 17 - - - 0 0 26
7 اشکان میرآرمندهی 86 5 - 4 10 - - - 0 0 19
8 شادی حاجی محمد 86 5 - 4 7 - - - 0 0 16
9 آیرین ابراهیمی نژاد 87 5 - 6 0 - - - 0 0 11
10 فرناز باقرزاده فر 87 5 - 6 0 - - - 0 0 11
11 آتوسا اعتصامی 87 5 - 4 0 - - - 0 0 9
12 درسا دیده ور 87 5 - 4 0 - - - 0 0 9
13 مریم شریفیان 86 5 - 4 0 - - - 0 0 9
14 الهام طبیب زاده 87 5 - 4 0 - - - 0 0 9
15 حامد باقری 86 5 - 4 0 - - - 0 0 9
16 شیما عدالت فر 87 5 - 4 0 - - - 0 0 9
17 محبوبه عامری 87 5 - 4 0 - - - 0 0 9
18 عطیه حسین پور 86 5 - 4 0 - - - 0 0 9
19 زهرا مولایی 86 5 - 4 0 - - - 0 0 9
20 وحید تنهایی 86 5 - 4 0 - - - 0 0 9
21 زهرا همتی 85 5 - 4 0 - - - 0 0 9
22 سعید عطاییان 85 5 - 2 0 - - - 0 0 7
23 امین بزاز 86 5 - 2 0 - - - 0 0 7
24 هنگامه قراخانی 85 5 - 2 0 - - - 0 0 7
25 مرتضی کاظمی 86 5 - 0 0 - - - 0 0 5
26 سارا نیکوگفتار 85 5 - 0 0 - - - 0 0 5
27 ندا شاطریان 86 5 - 0 0 - - - 0 0 5
28 معصومه غضنفری 86 5 - 0 0 - - - 0 0 5
29 ساغر پویان شاد 86 5 - 0 0 - - - 0 0 5
30 شهاب بابایی 5 - 0 0 - - - 0 0 5
Skip Navigation Links