توضیحات :
  A : حضور و غیاب
  B : امتیاز ارائه دهنده
  C : سوال ها
  D : میزان شرکت در بحث ها
  E : میزان مفید بودن موضوع ارائه شده
  F : نحوه ی بیان و ارائه
  G : به کارگیری اسلاید
  H : امتیاز مدیر
  I : امتیاز دبیر
نکات :
- موارد F,E,D,B فقط مخصوص شخص ارائه دهنده می باشد.
- اعداد درج شده در جدول، جمع امتیازهای کسب شده است.


ردیف نام و نام خانوادگی سال ورودی A B C D E F G H I جمع نهایی
1 زانیار صدیقی 85 5 30 0 62 48 49 32 15 14 255
2 اردلان آزرمگین 85 5 - 5 154 - - - 12 13 189
3 پویا صراف زاده 85 5 - 5 108 - - - 12 10 140
4 حامد خسروانی 85 5 - 2 65 - - - 8 12 92
5 آناهیتا زارعین 86 5 - 3 61 - - - 7 5 81
6 مریم شریفیان 86 5 - 4 36 - - - 4 0 49
7 گلسا ولائی 85 5 - 4 31 - - - 0 0 40
8 احسان اسماعیل زاده 85 5 - 0 23 - - - 0 0 28
9 احسان اسماعیلی 86 5 - 4 13 - - - 4 0 26
10 مرتضی کاظمی 86 5 - 4 0 - - - 0 0 9
11 سعید عطائیان 85 5 - 4 0 - - - 0 0 9
12 نیلوفر سلیمان 85 5 - 4 0 - - - 0 0 9
13 پریا نوری 85 5 - 4 0 - - - 0 0 9
14 شهره جهانبخش 87 5 - 4 0 - - - 0 0 9
15 خانم طباطبائی 85 5 - 4 0 - - - 0 0 9
16 مهرنوش دانشی مقدم 87 5 - 4 0 - - - 0 0 9
17 آیرین ابراهیمی نژاد 87 5 - 4 0 - - - 0 0 9
18 یکتا اکرم ثانی 87 5 - 4 0 - - - 0 0 9
19 الهام افتخاری 85 5 - 2 1 - - - 0 0 8
20 سارا نیکوگفتار 85 5 - 2 0 - - - 0 0 7
21 زهرا همتی 85 5 - 2 0 - - - 0 0 7
22 محمدکاظم خدادادی 87 5 - 2 0 - - - 0 0 7
23 نوشین کاظمی 86 5 - 1 0 - - - 0 0 6
24 علی سالاری 85 5 - 0 0 - - - 0 0 5
25 محمد رضایی 85 5 - 0 0 - - - 0 0 5
26 میلاد چیذری 86 5 - 0 0 - - - 0 0 5
27 میلاد ابراهیمی 86 5 - 0 0 - - - 0 0 5
28 سام خوش فکران 86 5 - 0 0 - - - 0 0 5
29 خشایار اسماعیل پور 86 5 - 0 0 - - - 0 0 5
Skip Navigation Links